Baron Bozetti byl svobodný pán, který pocházel z Fryštátu. Mezi lidmi se traduje, že to byl odložený syn bohatého šlechtice. Jeho matka byla výborná kuchařka a nějakou dobu pracovala na Fryštátském zámku pro hraběte Larische-Mönnicha. Přestože se s ním otec nestýkal, odkázal mu malou doživotní rentu. Rozhodl se proto založit si malý hostinec. Návštěvníci hostince byli nejenom lidé středních vrstev, ale za dobrým jídlem a chutným pitím přicházeli i někteří šlechtici a bohatí měšťané. Živnost vzkvétala, pravidelných hostů přibývalo a prostory malého hostince časem nestačily.

Rozhodl se proto postavit o něco větší zájezdní hostinec dodnes známý pod jménem Baron. Zájezdní hostinec mohli navštěvovat i kupci se svými koňmi a povozy. Pro ustájení koní sloužily poměrně velké maštale. Povozy zůstávaly na uzavřeném dvoře.

Ne vždy se však dařilo, 5. dubna 1823 postihl hostinec ničivý požár. Požár vznikl v kloboučnické dílně Jana Christiana v Radniční ulici, zničil většinu domů Horního předměstí a rozšířil se i na domy směrem k Pivovarské a Mlýnské ulici. Velká část hostince lehla popelem.

Při rekonstrukci se využilo nových stavebních materiálů, zejména cihel, díky kterým se některé části hostince dochovaly v téměř nepozměněném stavu až dodnes.

O tom, zda-li náš Baron Bozetti opravdu existoval nebo ne, můžeme dnes jen spekulovat. Jisté ale je, že jako v minulosti, tak i nyní na Vás v Restauraci Baron čeká dobré jídlo a chutné pití. Proto jsme rádi, že jste nás svou návštěvou poctili a doufáme, že se zde budete cítit dobře natolik, že i vracet se budete.

S přáním dobré chuti a příjemných prožitků Vás vítá personál a vedení restaurace.